Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317: Statistikk og kvantitative forskningsmetoder. Besvarelsen fikk karakteren A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning