Dokumentet er et slags sammendrag hvor jeg tar for meg alle de viktigste emnene som er gått igjen på 5 av de siste eksamenene fra 2016-2018, samt alle relevante emner i pensumboken "Eiendomsmegling: Oppgavesamling: jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør". Jeg har gjort alle oppgavene og har satt meg godt inn i stoffet.

Dokumentet inneholder definisjoner, de viktigste hjemlene som skal brukes til hvert tema, og hvordan oppgaven skal bygges opp, samt hva man bør ha med i en besvarelse

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning