Jeg har forsøkt å utarbeide ett sammendrag fra hele pensum med den mest relevante teorien mot eksamen. Dette har hjulpet meg med forståelse av faget, og håper dette kan hjelpe noen andre der ute også :-) Følgende temaer er med i dokumentet: Forpliktelsesbasert VS. kontrollorientert HR, Strategisk og intern konsistent, Trening og utviklingstiltak, medarbeidersamtalen, Organisasjonskultur, Hr roller og brukervennlig HR, Omstilling, Karriereutvikling, Rekruttering, Konflikt, Mobbing og helsefremmende

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning