A-besvarelse Sosiale medier - Hjemmeeksamen Høst 2018. Dersom du skriver egen eksamensoppgave bør det tas i betraktning at uttrykket "Forretningsfunksjon" er misforstått og plassert feil i oppgaven. Oppgaven inneholder likevel alle nødvendige elementer som gjør at den fortsatt fikk karakter A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning