Notatark fra pensum i 3 ulike bøker innenfor personalledelse. oversiktlig og viktigste temaene. Fikk B!

Forhåndsvisning

6 av totalt 52 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning