Dette er en eksamensbesvarelse i valgfaget ELE3750 - Finansiell analyse & verdsettelse. I denne oppgaven gjennomførte jeg en verdivurdering av IT-selskapet EVRY. Jeg fikk A på denne besvarelsen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 21 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning