Her er min eksamensbesvarelse som jeg fikk A på i EXPHIL-PSEKS våren 2022. Oppgaveteksten lød som følgende: Begrepet ”sjel” kan forstås på to måter, enten som ”sjelsevner” eller som en ”ting” eller substans som kan eksistere uavhengig av kroppen. Aristoteles kan sies å representere det første synet, og Descartes det andre. a) Gjør rede for Aristoteles’ syn på sjelen, og forklar hva han mener med begreper som ”dyresjel” og ”plantesjel”. b) Gjør rede for Descartes’

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning