Denne eksamensbesvarelsen fikk karakteren B. Oppgavene innebærer følgende: 1. Kan Milgrams-eksperimentet vurderes som etisk forsvarlig å utføre ut fra henholdsvis utilitarismen og Kants moralfilosofi? 2. Argumentoversikter for S1: "Forskning uten informert samtykke bør i noen tilfelles godtas" og for S2: "Forskning uten informert samtykke kan aldri godtas." 3. En begrunnet stilling til bruk av forskning uten informert samtykke innen psykologien.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning