Eksamensbesvarelse i faget ELE3707 - Sosiale medier og nettverk. Skriver om klesbutikken Emilie. Eksamensbesvarelsen fikk karakter B. Under begrunnelse fikk jeg tilbakemelding om at det var en svært god besvarelse, hvor noe mer drøfting hadde gjort det til en A-oppgave. Trekker inn relevant pensum gjennom hele oppgaven, noe som gjør det til en god besvarelse for inspirasjon.

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning