Dokumentet inneholder grundige og gode notater fra familieretten (særlig av kapitlene §9-32 fra Tones Sverdup og Peder Lødrups "Familieretten", 8 utg), bla. om sentrale temaer som formuesordningen mellom ektefeller og eierforhold, gjeldsansvar, familierettslige avtaler, oversikt over skifteoppgjøret (felleseie, særeie, skjevdeling osv), gjeldsavleggelse, vederlagskrav, fordeling av eiendeler,, samboerforhold, barn og foreldre. Underveis i dokumentet har jeg også skrevet om relevante dommer

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 80 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning