Dette er tilhørende script/kode til eksamensbesvarelsen min for FIE401 vår 2021. Selve tekstbesvarelsen ligger ute til salgs på profilen min her på Filefora.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning