Dette er en A-besvarelse på eksamensoppgaven i FIE401. Laster den opp til glede og inspirasjon for studenter som kommer etter meg. Lykke til.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning