Sammendrag av alle kapitler i Sending og Bredesen, samt notater fra forelesninger. Inkluderer alle viktige formler, med tilhørende beskrivelse og anvendelse. - Kan være nyttig også i andre bedriftsøkonomiske-fag, da pensum er ganske "generisk" og bredt.

Forhåndsvisning

6 av totalt 36 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning