Finansregnskapet med analyse dokumentet inneholder innholdsrik og relevant informasjon til eksamen. Notatene er strukturert fra pensumboka og delt opp i kapitler fra boka Finansregnskap med analyse. Baksaas & Hansen (2.utgave). Foreleseren var Førsteamanuensis Sverre Thyholdt. Du kan forvente å finne mange gode definisjoner og eksempler (enkelte bilder og illustrasjoner er fjernet pga copyright - dokumentet oppleves fortsatt som fullstendig). Personlig anbefaler jeg å bruke kompendiet som

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 69 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning