BØK3532Formelark med utfyllende forklaring av temaer og begreper. Tar for seg alle områder innenfor faget. Var til stor hjelp for meg under eksamenslesing.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning