Dette er et utfyllende sammendrag av Forbrukeratferd. Har med mye fra pensumboken, og fra foiler. Siden den ble brukt til hjemmeeksamen, er den litt mer utfyllende.

Forhåndsvisning

6 av totalt 66 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning