Et sammendrag av læringsmålene knyttet til pensumboken i Forbrukeratferd (Consumer Behaviour). Ligger også besvarelse/forslag til besvarelse på to eksamener; eksamen vår 2011 og vår 2016. Hjalp meg til en A i faget.

Forhåndsvisning

4 av totalt 30 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning