Hjemmeeksamen i faget forhandlinger og påvirkning (karakter A). Oppgaven tar for seg blant annet helhetsmodellen og Cialidinis påvirkningsprinsipper. Oppgaven er perfekt å bruke til sammenligning!

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning