Komplett formelsamling med forklaring for faget BØK3422 Bedriftsøkonomisk analyse

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning