Dokumentet inneholder alle nødvendige formler vi hadde i faget V2020, slik at dette kan limes direkte inn på eksamen. Videre inneholder dokumentet beskrivelse, forklaring og eksempler på formler og pensum i faget. Karakter: B

Forhåndsvisning

4 av totalt 32 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning