Sammendrag av formler til praktisk økonomi og virksomhetsstyring.