Dokumentet inneholder formler og fremgangsmåter fra de ulike emnene innen investering og finansiering, samt enkelte eksempler/oppgaver. Dokumentet ble brukt som hjelpemiddel på eksamen i ØBO017 Investering og finansiering ved Høgskulen på Vestlandet våren 2018.

Forhåndsvisning

4 av totalt 32 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning