En praktisk gjennomgang av faget Forvaltningsrett II ved det juridiske fakultet, UiB. Siden faget har pleid å ha fokus på praktikumsbesvarelser, er dokumentet spesialtilpasset til en steg-for-steg-tilnærming av eksamensrelevante forvaltningsrettslige spørsmål, eksempelvis praktisk bruk av vilkårslæren, myndighetsmisbruk, ugyldighetslære, osv., samt nyanser. Dokumentet er ikke et sammendrag av noen lærebok, og er individuelt utformet og strukturert. Det baserer seg på en rekke kilder

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 22 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning