Her har jeg skrevet svar på mange ulike oppgaver som kan komme i biologisk psykologi.

Det er blant annet om: hukommelse, arbeidshukommelse, oppmerksomhet, selektiv oppmerksomhet, "Hva menes med ”split-brain”? Diskuter hva studier av dette fenomenet har lært oss om de to hjernehemisfærenes funksjon", Beskriv søvnaktivitet, biologiske og miljømessige faktorer som påvirker søvnrytmen hos mennesker. Diskuter deretter ulike hypoteser for å forklare den funksjonelle betydningen av

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 59 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning