Her vil dere finne alternative løsninger på ulike tidligere eksamensoppgaver og/eller kompetansemål.
* Hva er arbeidshukommelse? Gi en beskrivelse av arbeidshukommelsen sine ulike komponenter og diskuter statusen til de empiriske bevis for hvert av dem.
* Selvbiografisk og dagligdagshukommelse
* Gjør rede for teorier om oppmerksomhet og beskriv empiriske studier der disse teoriene blir undersøkt.
* Drøft noen bias og vanlige feil i menneskers resonnering.
*

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 92 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning