Her har jeg skrevet et sammendrag av hele kapittel 4 om psykose i Raskin sin bok Abnormal Psycholohy.

I sammendraget står det om psykose og symptomene på psykose. Deretter står det om DSM-5,ICD-10 og litt DSM-11 i henhold til diagnosekriterier. Deretter kommer jeg inn på Schizofreni, og symptomer der. Ulike syn på det.

Så tar jeg for meg det biologiske perspektivet med dopamin-hypotesen av schizofreni, amfetamin psykose, første-generasjons antipsykoser, andre-generasjons antipsykoser,

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 23 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning