Besvarelse på prosjektoppgave i GRA 6038 Applied Business Ethics. Prosjektoppgaven fikk karakteren sterk B og tar for seg mange av de mest relevante teoriene i kurset med gode eksempler på anvendelse.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning