Dette er gruppeeksamen i faget Markedskommunikasjon (MAM1102). Vi fikk A på oppgaven. Tidligere har eksamensoppgavene gått igjen og denne besvarelsen vil derfor gi den en tydelig pekepinn på hva du bør ha med på eksamen for å få en toppkarakter.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning