Gruppeeksamen i faget strategi ved Høyskolen Kristiania, gitt karakter B. Kan være til stor hjelp ved gjennomføring av lignende oppgaver. Oppgaven handler om en fiktiv bedrift (case) som trenger hjelp med å legge en ny strategi. Oppgaven inneholder følgende: innledning med antagelser foretatt, strategisk intensjon, en ekstern analyse (definere bransjen, makroanalyser, mikroanalyse, kundeanalyse, konkurrentanalyse), en intern analyse (ressursanalyse, verdiskapningsnalyse, komparativ analyse,

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 29 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning