Fikk i oppgave å sette oss inn i en tjeneste leverandør som vi fikk velge selv, og se på hvilke servicekvaliteter bedriften tilbyr, samt å analysere dataene vi har samlet inn. Vi tok i bruk verktøy som Service Blueprinting, Servicescape, Customer Journey Mapping (CJM), SERQUAL undersøkelse, Mystery Shopping og GAP-modellen.

Denne eksamensbesvarelsen fikk karakter A, noe som er forståelig etter å ha besvart oppgaven så godt som vi gjorde. Ta inspirasjon og bruk besvarelsen på riktig

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning