Sammendrag i gruppepsykologi fra kompendium og boka "Resultater gjennom team" til pensum i ORG3500. Inneholder viktige begreper, modeller og teorier, og noe notater fra forelsninger. Til slutt er det også eksamenstips og hvordan strukturere en eksamensbesvarelse, fra den eksamensforbredende forelesningen

Forhåndsvisning

6 av totalt 47 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning