Dette dokumentet inneholder svar på alle kortsvarsspørsmålene som kan komme på eksamen i faget Bedriften høsten 2019. Svarene er skrevet ut i fra det foreleser har gjennomgått i forelesning + kompendium. Svarene er utfyllende og gode! Jeg håper dette vil være til hjelp for deg som trenger det. Dersom du i tillegg ønsker å ha et tankekart som gir oversikt over alle kapitlene så har jeg også laget det, og du finner det her på Filefora dersom du søker på HIS3410.

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning