Eksamensbesvarelse med 3 kortsvarsoppgaver og 1 langsvar. Kortsvarsoppgavene beskriver pliktetikk, konsekvensetikk, den andre industrielle revolusjon og innovasjonsklynger. Langsvarsoppgaven tar for seg eierskaps- og lokaliseringsfortrinn slik de forekommer i Dunnings eklektiske paradigme, og eksempler på hvordan disse kan forklare globaliseringens utvikling fra 1980 til 2008.

Forhåndsvisning

1 av totalt 6 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning