Hjemmeeksamen i strategi, Karakter B. Inneholder strategisk intensjon, ekstern analyse, intern analyse, valg av strategi, implementering av strategi, redesign av organisasjonen og evaluering av kontroll.

Forhåndsvisning

6 av totalt 58 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning