Hjemmeeksamen i forretningsjus - berørte tema er forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, arbeidsmiljøloven, avtaleloven, markedsføringsloven, foreldelsesloven, dekningsloven, selskapsloven og konkursloven. A-besvarelse.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning