Hjemmeeksamen i markedsanalyse, med hovedtema kvalitativ metode. Karakter C.

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning