Hjemmeeksamen i selvledelse. Eksamen skulle skrives i en "notat-sjanger" hvor personlige erfaringer og reflektering skal være i fokus. Fikk C på denne eksamen, men på slutten i dokumentet ligger det karakterbegrunnelse fra sensor som ble mottatt i etterkant. Kan være veldig nyttig da man får klarhet i hva jeg burde gjort annerledes i hvert fall.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning