Dette dokumentet er laget i forbindelse med eksamensforberedelse til JUS132 høsten 2018. Det er først og fremst en domssamling, men dokumentet gir også korte oppsummeringer til de ulike vurderingstemaene behandlet i faget Pengekravsrett. Blant annet starter jeg hvert tema/deltema med en introduksjon av hva som er gjeldende rett (om det finnes en hovedregel, unntak, osv.), om det er konkrete vilkår som må være oppfylt, o.l. Dokumentet kan derfor etter min mening brukes både i relasjon til

Vis mer

Forhåndsvisning

4 av totalt 31 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning