Dette er min karakter A besvarelse på en 72-timers individuell hjemmeeksamen våren 2019, semester 2.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning