Investering og finansierings dokumentet har innholdsrik og relevant informasjon til eksamen. Notatene er strukturert fra pensumboka og delt opp i kapitler fra Investering og finansiering. Ivar Bredesen. (5. utgave). Foreleseren var også Ivar Bredesen. Du kan forvente å finne mange gode definisjoner og eksempler (enkelte bilder og illustrasjoner er fjernet pga copyright - dokumentet oppleves fortsatt som fullstendig). Personlig anbefaler jeg å bruke kompendiet som en hjelp til å forstå begreper

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 68 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning