Ønsker du å komme så godt i gang med JUS 135 Rettstat og Menneskerettigheter som mulig, men vet ikke helt hvor du bør begynne? Da er dette dokumentet for deg.

Dette er svært omfattende og grundig fremstilling av faget JUS 135 Rettsstat og menneskerettigheter. På tross av dette er dokumentet lett leselig og kommer med enkle forklaringer av sentrale deler av et til tider komplekst fag. Dokumentet er et kombinert sammendrag- og domsnotat, og er perfekt til bruk både som innføring og

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 138 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning