A-besvarelse av ordinær eksamen i Arve- og familierett (JUS112) våren 2018. Hadde B i faget fra før, og tok opp denne da jeg gikk i andre – kvaliteten er derfor særlig høy, noe som for så vidt ble bekreftet av sensor i etterkant per telefon.

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning