Alt av oppgaveløsning til faget Jus124 Tingsrett ved Det juridiske fakultet i Bergen. Dokumentet inneholder arbeidsgruppeoppgave 1, 2,4 & 5, obligatorisk kursoppgave og eksamensbesvarelse vurdert til karakteren B. Dokumentet gir god innsikt i fagets materielle og metodiske aspekt.

Forhåndsvisning

6 av totalt 55 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning