Eksamensoppgaven handlet om brønnboring. Spørsmål som måtte drøftes inkluderte hvorvidt det var grunnlag for heving av avtale eller erstatning, om kjøper av brønnboring skulle identifiseres med opplysninger sønnen hans hadde gitt og om det var reklamert for sent. Denne besvarelsen fikk karakteren A.

Forhåndsvisning

2 av totalt 9 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning