A-besvarelse fra hjemmeeksamen i rettshistorie våren 2019. Oppgaven handlet om juryordningen i norsk rettshistorie, samt bruken av lekmenn i rettssystemet i henholdsvis Norge, Tyskland, England og USA.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning