A-besvarelse fra eksamen i strafferett ved UiB høsten 2018. Oppgaven inneholdt en praktikumsoppgave om grov kroppskrenkelse, kroppsskade og bedrageri (strl §§ 271-273 og § 371), samt en teorioppgave om de viktigste reglene/hensynene i forbindelse med å dømme unge lovbrytere mellom 15 og 18 år til ubetinget fengselsstraff.

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning