A-besvarelse av ordinær eksamen i Strafferett (JUS241) høsten 2019. Oppgavetekst finnes på MittUiB.

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning