En skjematisk fremstilling av relevante prinsipper, forarbeidsuttalelser og rettspraksis i JUS242 Rettergang - Straffeprosess. Skjemaet ble utarbeidet ifm. eksamen i JUS242 vår 2018, hvor undertegnede fikk A.

Forhåndsvisning

6 av totalt 64 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning