Oppgaven gitt på eksamen var et femtimers praktikum som omfattet spørsmål om ugyldighet, kausjon, direktekrav, kreditorskifte og foreldelse. Det ble også gitt en teorioppgave på med omfang på én time. Temaet for teorioppgaven var hvordan man skal ta stilling til "kontraktsrettslige spørsmål som ikke er lovregulerte", med andre ord hvordan ulovfestede obligasjonsrettslige prinsipper stiftes, og hva innholdet i dem er. Besvarelsen inneholder en omfattende besvarelse i teoridelen, og kan

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 11 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning