Besvarelsen er skrevet under en 48 timers hjemmeeksamen, og fikk karakteren A.

Oppgaveteksten var som følger:

"Valget i Storbritannia 12. desember gjorde Brexit – britisk utmeldelse av Den europeiske
unionen – mulig. Det samme valget utløste en diskusjon om en folkeavstemming i Skottland om
utmeldelse av den britiske unionen fra 1707. Ta utgangspunkt i de tre rettslige og politiske
instituttene valg, folkeavstemming og utmeldelse og gi en rettshistorisk framstilling

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning